Kategorie
Ekonomia

Studia ekonomia to gwarant pracy?

Praca po ekonomii

Wybierając kierunek studiów, młodzi ludzie kierują się różnymi kryteriami. Bardzo ważnym jest czynnik ekonomiczny. Gwarancja otrzymania pracy po danym kierunku studiów z pewnością zachęca do studiowania danego kierunku. Jednym z takich kierunków jest ekonomia uważana za kierunek będący przysłowiowym pewniakiem, którego ukończenie czyni młodego człowieka konkurencyjnym na rynku pracy.

 

Ekonomia jako ciekawy i przyszłościowy kierunek studiów

Studia z ekonomii to nauka przygotowująca młodego człowieka do pracy, w której będzie odpowiadać na pytania co i w jakich ilościach produkować, z jakich technologii i technik korzystać oraz kto będzie korzystał z produktu. Rozważania współczesnej ekonomii koncentrują się na próbie odpowiedzi na pytania o pochodzenie i przebieg takich zjawisk, jak problem bezrobocia
i inflacji, rola rządu w rozwoju gospodarczym kraju, równowaga i wzrost gospodarczy itp. Młody człowiek, który chce studiować ekonomię, musi interesować się wydarzeniami w życiu gospodarczym
i społecznym oraz być gotowym na to, by nieustannie się dokształcać. Studia ekonomiczne wymagają od kandydata uzdolnień i zainteresowań przedmiotami ścisłymi, czyli matematyką
i statystyką.  Ekonomista musi posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz analizowania faktów gospodarczych w oparciu o teorie ekonomiczne. Wbrew pozorom, nie jest, jak każą myśleć stereotypy, że ekonomia jest nudna; ekonomia to niezwykle ciekawy kierunek studiów, który każe wciąż się rozwijać.

Czy absolwent studiów ekonomicznych na pewno otrzyma pracę?

Studia ekonomiczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, mimo, że nie jest to łatwy kierunek studiów. Daje jednak duże szanse na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Absolwenci studiów na kierunku ekonomia mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, dla przykładu na stanowiskach związanych z zarządzaniem, czyli w dziele księgowym firmy, na stanowiskach zarządzających organizacją aż po najwyższe stanowiska kierownicze.
W obecnych czasach na rynku obserwuje się nasycenie specjalistami w dziedzinie ekonomii, stąd ukończenie tego kierunku studiów nie jest gwarantem otrzymania praca.

Rynek pracy nieustannie się zmienia, więc nikt nie da młodemu człowiekowi gwarancji, że za 5 lat, gdy skończy studia, nadal potrzebni będą ekonomiści czy informatycy. Współczesny świat wymaga mobilności od osób, które już znajdują się na rynku pracy, jak i od tych, którzy dopiero na niego wejdą. Studia z ekonomii również nie zapewnią pracy, ale dają możliwość rozwoju.